Haki ya Kunakili/Taarifa ya Mawasiliano

Mwenyeji wa tovuti hii ni Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info@zanakilanguage.com

Kila kitu ni haki ya Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara, isipokuwa kimeandikwa tofauti.

Huduma ya Kutafsiri Biblia katika Lugha ya Asili Mara S.L.P 1235 Musoma Mara.